اخبار

نمایشگاه های بین المللی با شرکت این شرکت در جهان

شرکت ما با شرکت در مهمترین نمایشگاه های بین المللی مانند نمایشگاه بین المللی روشنایی هنگ کنگ، نور و ساختمان (فرانکفورت) و Big5 (امارات متحده عربی)، نمایشگاه روشنایی گوانگژو و غیره، حضور جهانی چشمگیری دارد.

2019-نمایشگاه-روشنایی-هنگ کنگ

نمایشگاه نورپردازی هنگ کنگ 2019

2019-نمایشگاه روشنایی گوانگ ژو

نمایشگاه روشنایی گوانگ ژو 2019

2018-نمایشگاه-روشنایی-هنگ کنگ

نمایشگاه نورپردازی هنگ کنگ 2018

2018-نمایشگاه روشنایی گوانگ ژو

نمایشگاه روشنایی گوانگ ژو 2018

2017-نمایشگاه-روشنایی-هنگ کنگ

نمایشگاه نورپردازی هنگ کنگ 2017


زمان ارسال: ژوئیه-27-2022